Az irodalom és az etruszk nyelv

Az etruszk nyelvnek igen kevés emléke maradt fenn. Viszonylag kevés szót értünk belőle, de egyszerű mondatokat meg lehet fejteni az ókori feliratokból. Az eredeti etruszk nyelven írt könyvek viszont nyomtalanul elvesztek, és különben is kérdéses, hogy volt-e köztük szépirodalmi alkotás. Így hát tudomásunk szerint a világon egyedüli etruszk irodalmi művet olvashatod itt, és ez 1999 júniusában született. A szavak feltehető jelentését és a nyelvtani magyarázatokat persze megtalálod alatta, különben hogyan is értenéd meg?


Fehér Bence
Cver Rasnea Katalinσi

θu amce anc : trinu-m turan kati-c :
muvals muvals-c mi tinσ ais-can trina :
θun anc snenaθ iχ θun usil mi tva :
maχ-can katal-cvil nuntheri sceri-c :
θun tur mlaχ : caia : cai-m mi fler-c ama :

Magyarázatokcver 'ajándék'; rasnea 'etruszk'; θu 'egy'; am- 'lenni'; anc 'ez' (élő); trin- 'szólít, hív, fohászkodik'; turan 'Venus istennő'; -c 'és' (enklitikus)
muvalχ '50'; mi 'én'; tin 'nap (időtartam)'; ais 'istenség'; -ca 'ez';
snenaθ 'leány'; iχ 'mint'; usil 'nap (égitest)'; tv- 'mutat, lát (?)';
maχ 'öt'; -cvil 'ajándék vki számára'; nunθ- 'felajánl'; sc- 'szentel';
tur- 'ad'; mlaχ 'áldozat, fogadalom, fogadalmi ajándék'; cai/caia (férfi- és női név, =latin Caius, Caia); fler 'áldozat, áldozati állat'

NYELVTAN. -σi S/D; -ce aoristos; -u passzív jelen?; muvals sorszámnévi alak; -σ S/G; -n névmási S/Acc; -a aktív jelen; -l S/G (főleg -i,-a végű nőnemű szavaknál); -eri passzív instans actio; tur (tőalakú ige) imperat.
KIEJTÉS: χ = kh, c = k, v = mint az angol w, θ = th, s = sz, σ = vsz. emfatikus sz