Költészet klasszikus nyelvekën
És magyarul, az ë hangot jelölve
Szeptembër

Itt tölthető le teljes terjedelmében regényem a 2006. szeptemberi forradalomról!

A világ tervéről

Fehér György
(1942--2006)
fizikus, könyvkiadó, az MTV 2006. szeptember 18-i ostromának harcosa emlékére


Nëm embër volt már, hanëm rongybaba.
Hanyagul elköszöntem tőle estve.
S arccal saját okádékába esve,
Nëm embër volt már, hanëm rongybaba.

Először mindőnknek van ëgy apa.
Ráztam, s még nëm voltam kétségbe esve,
Hívtam, téptem hideg kezét, emelve
Fejét. Nëm ismert, zihált még, s maga

Hol volt már, nem tudom, de nem velem.
Még ott van, s embër rá már nëm talál.
Még nyála foly, de már halott. Apa.

Nincs a világ tervében értelëm,
És készületlen ér el a halál.
Lëszünk gyermëk, férj, apa, s rongybaba.

Olvasd el Fehér György rövid életrajzát


  Soknyelvű versek
Búcsúlevél Katinak - soknyelvű, ezt nézd mëg!
Latin költeményëk
Görög költemények
Etruszk költeményëk
Arab költeményëk
Szonëttëk könyve
Itt olvasható ëgy latin nyelvű üdvözlő költemény Pandorának (N. Judit), amelyet 1999-ben kapott ëgy barátjától
Xenia (Ajándékversëk)
Nászdal Dreának és Borinak
  ÉS MAGYARUL, KÉTFÉLE E-VEL
Ebben a sarokban pedig akkor érdemës szétnézni, ha magyar nyelvën szeretnél olvasni valamit, éspedig az lësz benne a mëglepő,hogy kétféle e hangunk, a nyílt és a zárt, írásban is jelölve lësz (e és ë formájában). Ha fejből nëm tudod őket mëgkülönböztetni, ezën akár mëg is tanulhatod.
Fejlesztés alatt, ëgyelőre csak részletëk!Szeptembër

Blogom (közéleti)

Itt pedig válogatott blogbejegyzéseim gyűjteménye olvasható (2008--2010)
 


Költészet klasszikus nyelveken

Ezën az oldalon olvasható ëgy válogatás Fehér Bence műveiből.
Az első csoportban ókori nyelvekën (is) írott költeményëk találhatóak. Célom az, hogy a klasszikus nyelvek modërn életrevalóságát így is bizonyítsam. A versëk természetësen nëm ennek a szándéknak a szülöttei, a versëk belsőnkben születnek, de ízig-vérig modërn, 20. sz. végi és 21. sz. eleji írások, és ezért kitűnően példázzák a célt.
Másodiknak ëgy különleges regényről találhatnak információkat, képeket, részletëket.
Harmadiknak még ëgy különleges regény, melynek címe Szeptembër, lëtölthető! A mű a 2006. őszi budapesti forradalomról szól.
(2008 nyarán a Kairosz kiadónál megjelent.)
Ha ötletëd, vélëményëd van, mëg akarsz dicsérni, vagy ëgyszërűen anyázni akarsz ëgyet, írjál erre a címre:
sappho18@citromail.hu


(Persze írhatsz bármely más címre is, csak akkor nëm kapom mëg...)


A 2006. szeptembër 18-i forradalom emlékére
Szép szó

Én nëm tudtam, hogy ez a csőcselék.
Pár száz fiú, aki fëdetlen arcát
A gázba tartva csak folytatta harcát,
Rohamozta a TV lépcsejét

Újra mëg újra, puszta két kezét
Vetëtte a kapukra. És a pajzsát
Lëtëtte az ezër rëndőr. Fëladták.
Már tudom: én vagyok a csőcselék!

Mëgbotozott fegyvertelen apám
A csőcselék? Diákjaim talán?
Még szelídebb: a tiszta szó hatalma!

A baszdmëgëlők kommunizmusa
Foszlik, lëmállik rothadó husa.
Ez a szépën beszélők forradalma!


2006. szeptember 19.


Erős idegzetűeknek ezt az ugyanakkor készült, szókimondóbb költeményt is ajánlhatom
Vö. még ezt
(Nëmsokára lësz képtárunk is)
 Linkek Blogom (közéleti)
Ëgy igaz ember élete és halála: Fehér György
Irodalomtörténeti honlap szërkesztése 1.
Az előzőhöz dokumëntumok
Irodalomtörténeti honlap szërkesztése 2.


Circe - Részletëk ëgy különlegës regényből (Budapest, Orpheusz Kiadó, 2006.)

Képek tekinthetők mëg, valamint ëgy mintafejezet.
Tëchnikai probléma: a minta csak két hasábban olvasva érthető mëg.
Ezért azt ajánlom, mentsétëk el file-ként, és nézzétëk mëg nyomtatási képként!

Még jobban ajánlom: vegyétëk mëg és olvassátok el az egész könyvet!  Irodalomelmélet, -történet, illusztrációk
Madách vélëménye a dëmokráciáról
a Tragédia és A civilizátor szërént

Ëgyébként szeretjük J. R. R. Tolkien műveit. Nézzetëk Silmarillion-képeket, és ha szerettëk kártyázni,
töltsetëk lë ëgy kártyajátékot;

vagy ëgy magyarkártyát A Hobbithoz való képekkel;

esetleg olvassátok a Históriás Énekeit.
...
...
...

Itt pedig klasszikus magyar versek következnek latinra fordítva

Terveim szërint idővel jóval több vers lësz olvasható, hiszën klasszikusaink jelentős részének van latin fordítása. Ëgyelőre még csak ëgy adagot volt erőm fëlrakni, ennek jó részét viszont másutt nëm találhatjátok mëg, mert sëhol nëm jelënt még mëg


Ha a világirodalomban szeretnél elmélyedni
Kedvenc verseim, saját fordításaimban
1-10. ... 21-30. ... 31-40. ... 41-50. ... 51-60. ... 61-70. ... 71-80. Négysorosok ... 81-90. Ëgy--három sorosok ... 91-100. Drámai betétëk

Lesbia