Kedves verseim - saját fordításomban
71-80.

NÉGYSOROSOK


NÉGYSOROS
melyet írt Villon, mikor halálra ítélték
François Villon

Francia voltom terhel engëm,
Párizs (Pontoise-nál) szült mëg engëm,
Ëgy öl kötél - s már érti lelkëm:
Nyakam érzi, mit nyom a seggëm.


168/B. TÖREDÉK
Sapphó

Lëmënt, lë a hold s fiastyúk,
az éjszaka túlhaladt már
felén, az időm is elszáll,
én mëg feküszöm magamban.


RÖGTÖNZÉS CAROL KATINAK
Edgar Allan Poe

Gondolkodásod ékszëre,
Szíved rejtő két félteke,
Ki tudja, mi értékësebb
Rajtad: e szëm vagy tán e-szed.


A SZIRÉNËK
Guillaume Apollinaire

Honnét fájdalmatok, Szirénëk - sejthetëm,
Ha sírtok éjszaka, a szélës tengërën?
Gép-hangokkal teli Tengër, olyan vagyok,
Mint të - az éveim az éneklő hajók.


FRAGMENTUM
Attilae József

In somno me circumdedere,
Multi ludibrio habuere:
"Hahae, hic gaza est, quam scimus ecce
———Non esse!"


11. NÉGYSOROS
`Umar Khayyâm

Színbort soha vígan ëgy pohárral së nyelëk,
Bú csöppjeiből pohárnyit mígnëm lënyelëk.
És sóba, akárkié, nëm mártom kënyerem,
Szívem panaszába' főtt tokányt csak ha nyelëk.


15. TÖREDÉK
Anakreón

Gyermëk, szűzi tekintetű,
hajszollak s të nëm is figyelsz,
nëm tudod, hogy az én szivem
gyëplőjét të feszítëd.


A RÓKA SZAVAI A SZÍNPADI ÁLARCHOZ
C. Iulius Phaedrus

A róka ëgyszër színpadi álarcot talált
S ezt mondta: "Ó, de szép arc ez, de nincs agya."
Azoknak szól ez, kiknek adott rangot s nevet
A sors, de józan ész ëlég kevés jutott.


MEMORIA
Alexandri Petőfi

——Memoria!
Nostri asser sole naufragi relicte,
Luctanti unda, vento reiecte
In ponti litora... - -


172. (UTOLSÓ) NÉGYSOROS
`Umar Khayyâm

Tisztán szül a sëmmi, és itt nëm-tiszta lëszünk;
Vígnak szül a sëmmi, sëmmivé búba' lëszünk;
Lëttünk a szëmëk vizéből a szív tüzivé;
Lelkünket a szélnek adjuk, porrá ha lëszünk.